skip to Main Content

Usługi księgowe dla Twojej Firmy

Zaufanie budowane od 1991 roku

O nas

Firma pod nazwą „Biuro Rachunkowe SALDO Sp. z o.o.” rozpoczęła swoją działalność 23 maja 1991 roku jako Biuro Rachunkowe S.C. Duran Barbara, Zawrzykraj-Makola Danuta z siedzibą w Katowicach.

W 2002 roku rozpoczęto przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zakończone ostatecznie wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 stycznia 2003 roku.

Obecność na rynku usług rachunkowych od 1991 roku pozwoliła nam zdobyć doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla firm o różnorodnym profilu działalności, zapewniając naszym Klientom pełen profesjonalizm.

Dzięki współpracy z naszym Biurem, Klienci posiadają rzetelny obraz prowadzonej działalności gospodarczej i pełną informację finansową, którą może przedstawić swoim właścicielom, kontrahentom, bankom, co pozwala im skupić się na rozwoju firmy.

Nasza oferta

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez Klienta oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego Biura,
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych,
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzanie i składanie deklaracji, w tym VAT-UE (również elektronicznie) – dotyczy podatników podatku od towarów i usług,
 • Zamknięcie ksiąg na koniec roku podatkowego oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
 • Sporządzenie rocznego zeznania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dodatkowe usługi świadczone po uzgodnieniu z Klientem:

 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • Obsługa płacowa wraz z ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz cywilno-prawnych,
 • Sporządzanie dokumentów finansowych do banków i innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Inne czynności określone w umowie.
 • Prowadzenie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzanie i składanie deklaracji, w tym VAT-UE (również elektronicznie) – dotyczy podatników podatku od towarów i usług,
 • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność,
 • Zamknięcie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi niewchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • Sporządzanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • Inne czynności określone w umowie.
 • Przygotowywanie list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez Klienta,
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników,
 • Sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza,
 • Sporządzanie i składanie w imieniu Klienta dokumentów zgłoszeniowych.

Dodatkowe usługi niewchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • wszelkie inne czynności związane wykonywane na życzenie klienta.
 • Pomoc w wyborze formy prawnej,
 • Wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych do:
  • Krajowego Rejestru Sądowego lub do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • Urzędu Skarbowego,
  • Urzędu Statystycznego,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów nasze biuro rachunkowe dostosuje zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb.

Skontaktuj się z nami

  Back To Top