Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Oferta | Biuro Rachunkowe SALDO w Katowicach

Oferta

W ramach stałej umowy o współpracy świadczymy następujące usługi:

 • Księgi rachunkowe
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez Klienta oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego Biura,
  • Prowadzenie rejestru środków trwałych,
  • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzanie i składanie deklaracji, w tym VAT-UE (również elektronicznie) – dotyczy podatników podatku od towarów i usług,
  • Zamknięcie ksiąg na koniec roku podatkowego oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
  • Sporządzenie rocznego zeznania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

  Dodatkowe usługi świadczone po uzgodnieniu z Klientem:

  • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
  • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
  • Obsługa płacowa wraz z ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz cywilno-prawnych,
  • Sporządzanie dokumentów finansowych do banków i innych instytucji,
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • Inne czynności określone w umowie.

  Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie Ksiąg rachunkowych, rozpoczyna się już od 1.000,00 zł netto. Stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalności i poznaniu jego oczekiwań.

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz sporządzanie i składanie deklaracji, w tym VAT-UE (również elektronicznie) – dotyczy podatników podatku od towarów i usług,
  • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność,
  • Zamknięcie Podatkowej księgi przychodów i rozchodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.

  Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi niewchodzące w zakres podstawowej umowy:

  • Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
  • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
  • Sporządzanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji,
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
  • Inne czynności określone w umowie.

  Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie Ewidencji Przychodów, rozpoczyna się już od 200,00 zł netto. Stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalności i poznaniu jego oczekiwań.

 • Obsługa płacowa i ZUS
  • Przygotowywanie list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez Klienta,
  • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników,
  • Sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza,
  • Sporządzanie i składanie w imieniu Klienta dokumentów zgłoszeniowych.

  Dodatkowe usługi niewchodzące w zakres podstawowej umowy:

  • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
  • wszelkie inne czynności związane wykonywane na życzenie klienta.

  Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie jednego pracownika klienta rozpoczyna się już od 25,00 zł netto, jednak stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalnością i poznaniu jego oczekiwań.

 • Zakładanie własnej działalności gospodarczej
  • Pomoc w wyborze formy prawnej,
  • Wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych do:
   • Krajowego Rejestru Sądowego lub do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
   • Urzędu Skarbowego,
   • Urzędu Statystycznego,
   • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania firmą

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów nasze biuro rachunkowe dostosuje zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb.